Typický plán-projekt stodoly pro 200 a 100 kusů: vlastnosti, vybavení, fotografie

Vytváření pohodlných a vhodných podmínek pro chov krav je důležitým faktorem ovlivňujícím zdraví a produktivitu zvířat. Stavba stodoly by měla být postavena s ohledem nejen na počet hospodářských zvířat, ale také na klimatické podmínky v regionu, jakož i na hygienické normy a hygienická pravidla. Při vytváření stodoly s vlastními rukama je nutné správně naplánovat vnitřní a vnější prostor, aby byl zajištěn prostor pro všechna zvířata a ponechal prostor pro technické a technické místnosti. Z článku se dozvíte, co je třeba vzít v úvahu při navrhování stodoly pro údržbu domu.

Výpočet plochy a schéma stodoly podle počtu hlav

Velikost stáje je dána počtem hospodářských zvířat, způsobem chovu zvířat a potřebou hospodářských místností. Přibližná plocha stodoly s vlastními rukama by měla být vypočtena v závislosti na počtu hlav. Nejprve je vytvořen nákres typického chléva, na jehož základě začíná postupný návrh budoucího uspořádání v souladu s evropskými normami pro chov zvířat.

_

Ve fázi plánování je důležité zvážit využití každého čtverečního metru, aby se omezená plocha co nejvíce optimalizovala.

Plocha stáje přímo závisí na objemu hospodářských zvířat a také na počtu řad v místnosti. Pro malé farmy je optimální plocha pro 1 hlavu 10 m 2 a pro velké farmy – asi 6 m 2. Stánky jsou vždy uspořádány v řadách. Maximální počet krav v jedné řadě je 50. V tabulce jsou uvedeny přibližné rozměry stáje pro jiný počet kusů skotu.

hospodářských zvířat Plocha, m2 Počet řádků
10 100 1
20 200 1
30 300 1
50 500 1-2
100 800 2-4
200 1200 6-8
300 1800 6-8
500 3000-4000 8-10
1000 6000-8000 8-10

Návrh plochy dle velikosti euronormy

Stodola je tradičně obdélníkového nebo čtvercového tvaru, což zvyšuje kapacitu objektu. Výška místnosti by měla být alespoň 2,2-2,5 m, ale při použití podkroví se velikost zvětšuje. Na každé zvíře připadá minimálně 6 m 2 a na krávu s teletem je potřeba 12 m 2 . V praxi se nejčastěji používá pastevní způsob ustájení, proto je nutné zajistit pro každou krávu místo ve stáji. Průměrná velikost stáje je 100 m 2, tato plocha umožňuje rozšíření zvířecí populace, stejně jako umístění všech potřebných hospodářských budov.

Co je třeba zvážit při sestavování projektu

Při výběru materiálů pro stodoly se nejčastěji používají dřevěné desky nebo trámy. Často používejte rámovou metodu konstrukce. Všechny materiály musí být ekologické, odolné a levné.

Při stavbě stodoly je třeba vzít v úvahu klimatické podmínky v regionu, rozpočet a také počet hospodářských zvířat. Doporučuje se postavit stodolu s marží, protože v budoucnu musíte být připraveni na vzhled telat.

Typ základů pro krávy

Nejvýhodnější z hlediska nákladů a funkčnosti je pásový základ, který se nalévá z betonu, méně často s přidáním cihel. Taková základna umožňuje následně namontovat stěny ze dřeva nebo dokonce pěnového betonu. Polštář pro nadaci by měl být písčitý, i v této fázi je vhodné zajistit sklon pro budoucí podlahy.

READ
Známky nemocí kopru a jejich léčba

Pevná a spolehlivá základna je důležitá pro dlouhodobý provoz, stejně jako pro údržbu velkého počtu hospodářských zvířat. Nedoporučuje se používat dřevěný nebo molový základ, pokud plánujete chovat dobytek déle než deset let – podlaha časem začne hnít a hrozí, že objemné zvíře může selhat.

_

Podlaha ve stáji pro krávy je dřevěná, ale je lepší použít plechové desky nebo beton – neovlivňuje vlhkost a propustí hlodavce.

materiál stěny

Jako materiál pro stěny se používá dřevěný trám o rozměrech 100×150 mm, pěnový beton nebo cihla. Rámové stěny mají zvýšenou tepelnou ochranu, neztrácejí své vlastnosti po dlouhou dobu. Navíc jsou šetrné k rozpočtu a rychle se staví.

Při použití tyče musí být strom ošetřen antiseptikem a poté omítnut a nabílen, aby se zabránilo hnilobě a hromadění patogenních bakterií. Pěnové bloky nebo silikátové cihly jsou druhým nejoblíbenějším materiálem pro stěny stodoly kvůli jejich nízkým nákladům, ale při výstavbě velké plochy to bude trvat hodně času a úsilí.

_

Střecha

Pro jakékoli přístavby se používá střecha s jedním nebo dvěma sklony.. Jako střecha se používá břidlice, střešní krytina nebo vlnitá lepenka. Ve stodole je výhodnější druhá možnost, protože strmý svah neumožňuje hromadění sněhu a poskytuje podkroví. Přítomnost místnosti pod střechou plní několik funkcí najednou – slouží k ukládání zásob sena nebo slámy a je také jakýmsi vzduchovým polštářem. Kravín s podkrovím je vždy teplejší, protože existuje další tepelná ochrana. Podlaha v podkroví je vyrobena z desek osazených do konce, na které je položena vrstva písku nebo pilin. Optimální výška podkroví pro uložení podestýlky a krmiva je do 1,9m.

Kanalizace: výkresy

_

Při chovu od 1 do 20 krav se odpadní vody většinou neprovádějí – odpadní produkty zvířat se pravidelně odstraňují ručně, výměnou podestýlky ze sena a pilin. Při velkém počtu hospodářských zvířat je však vyžadován automatický systém čištění domu. Jednou z možností je vytvoření žumpy, která obsahuje vozík na hnůj. V každém oddělení pro krávy je vyroben speciální skluz, napojený na společnou kanalizaci. Uvnitř cyklicky se pohybující skrejpry odvážejí hnůj na vozík, který odpadní produkty přemísťuje ven na speciálně určené místo. Takový systém zajišťuje přítomnost kolejnic a motoru s výkonem 5 kW nebo více.

Pro stodolu je velké množství kanalizačních systémů. Fungují na podobném principu – kráva se vykaká přímo ve stáji a hnůj, který se dostane do obecné kanalizace, je tak či onak odstraněn z areálu.

Větrání pro typické stodoly

Mikroklima ve stáji ovlivňuje zdraví a užitkovost zvířat. V chladných podmínkách krávy vynakládají velké množství energie na zahřívání těla, takže produkce mléka a přírůstek hmotnosti jsou výrazně sníženy. Skot je navíc vystaven průvanu, v jehož přítomnosti často onemocní.

READ
Složení a obsah kalorií dýně

V oblastech se suchým a teplým podnebím je rozšířený studený způsob chovu zvířat. Stodolu je přípustné postavit z dvouvrstvých nebo jednovrstvých závěsů, které jsou v létě nahrazeny sítí proti hmyzu. Tento design ovlivňuje nejen teplotu ve stáji, ale také úroveň osvětlení.

V chladných oblastech se obvykle staví spolehlivější a odolnější konstrukce, například ze sendvičových panelů nebo dřeva. Je důležité organizovat správnou umělou ventilaci. Toto zařízení je zpravidla vyrobeno z polypropylenových nebo kovových trubek s ventily, jejichž výstup je umístěn na hřebeni střechy. V létě můžete ovládat teplotu v místnosti pomocí oken. Systém umělé ventilace se používá jen zřídka, protože představuje dodatečné náklady na chov zvířat.

_

Uspořádání krmné plochy

Napáječky a krmítka jsou nutností. V místnosti, ve které jsou dvě řady stání, musí být stáj vybavena externími krmítky pro hospodářská zvířata. Uvnitř se krmítko táhne po celé šířce stáje, v optimální výšce pro zvíře. Zadní stěna, umístěná blíže k uličce, by měla být alespoň 75 cm vysoká a přední – až 35 cm. Šířka podavače je až 40 cm, ale horní část může být mírně širší – nahoru do 60 cm Design má tvar pyramidy, což je mimořádně výhodné pro krmení dobytka ve stáji i pro jeho čištění od zbytků potravy. Spodní úroveň by měla být minimálně 7 cm od úrovně lůžka stáje Automatické napáječky jsou umístěny nad krmítkem, obvykle ve vzdálenějším rohu stáje.

Podavač může být vyroben nezávisle na dřevě, kovu nebo hlíně, ale je jednodušší koupit hotové svítidlo, které je vybaveno všemi potřebnými prvky.

Na dně podavače je žádoucí mít malé otvory nutné pro vypouštění vody při mytí. Nejlepší je zakoupit samostatné provedení pro suché a mokré jídlo.

Segmentace do obchodů (vzdálenost, řady)

Kompetentní rozdělení prostoru ve stodole vám umožní optimalizovat proces práce a plně využít celou plochu místnosti. Většina místnosti je věnována stáním o šířce 1,1 m a délce do 1,7 m. Krátká stání jsou doporučena pro zjednodušení procesu sběru hnoje a úklidu areálu. Kromě toho by měl být vybaven průchod mezi řadami, aby byl volný přístup ke zvířeti a krmítku. U jednořadých stání je šířka řady 1-1,2 metru. Kromě toho jsou ve stáji pro krávy vyžadovány následující prostory:

 • pochozí plocha s baldachýnem a bočními přepážkami;
 • krmítko;
 • podkroví;
 • místnost pro dojící stroje;
 • dílna na porážku a skladování kadáverů;
 • klece navržené Eversem pro chov telat;
 • skladování hnoje;
 • Přihrádky pro skladování kořenových plodin;
 • technické místnosti pro nářadí.
READ
Vestkový dům Golden large

Plocha každé pomocné dílny je určena celkovou plochou kravína a počtem hospodářských zvířat. Kromě toho je důležité vzít v úvahu vlastnosti plemene, protože některé druhy skotu vyžadují velkou procházku nebo větší prostor pro stání. Je důležité vzít v úvahu typ užitkovosti vašeho skotu, pro mlékárenský směr by se měla zvýšit dílna na dojící stroje a dočasné sklady mléka.

Přečtěte si o tom, jak postavit stání pro krávu vlastníma rukama v tomto materiálu.

_

Podnikatelský plán (postavit dobrou dřevěnou nebo rámovou stodolu, náklady na mladá zvířata, krmivo)

Náklady na chov a chov krav na maso určuje mnoho parametrů. Jedná se o plochu území, počet hospodářských zvířat, materiály pro stavbu stáje a náklady na krmení a obsluhu zvířat. Na začátku bude vždy nemalá investice, která se vrátí až po pár otelení, protože výnosy z prodeje mléčných výrobků mohou náklady na chov dobytka pokrýt jen částečně.

Obchodní plán chovu skotu si přečtěte zde.

Náklady na pracovní vybavení

Uspořádání farmy a nákup prvních hospodářských zvířat a krmiv pro ně vyžaduje značné finanční investice. Přidělte primární náklady na organizaci podnikání pro pěstování skotu:

 1. Pronájem pozemku. Cena přímo závisí na oblasti. V úrodných oblastech s mírným klimatem jsou náklady na pronájem pro potřeby farmy vždy vyšší. Potřebnou plochu je vhodné pořídit časem, což výrazně sníží náklady. Pěstování 100 kusů hospodářských zvířat vyžaduje alespoň 1 hektar území.
 2. Stavba a vybavení kravína. Jedná se o jednu z nejobjemnějších položek výdajů na začátku výroby. Je výhodné postavit stodolu svépomocí bez zapojení pracovníků třetích stran. Náklady na výstavbu závisí na ploše stodoly a automatizaci procesu. Nejčastěji se uchylují k moderním prefabrikovaným standardním schématům pro kravíny, kde jsou připojeny všechny potřebné komunikace: zásobování vodou, elektřina, kanalizace, větrání atd.
 3. Nákup zvířat. Zpočátku je žádoucí koupit několik dospělých krav a býků, stejně jako 10-12 mladých zvířat. Neměli byste okamžitě kupovat plnokrevná a chovná zvířata, protože nejčastěji vyžadují speciální údržbu;
 4. Nákup krmiva. Nakupuje se na základě počtu hospodářských zvířat, ročního období a také s ohledem na potřebné krmivo. V létě jsou náklady na jídlo nižší, protože je možná pastva. Kromě toho byste měli okamžitě zakoupit všechny vitamíny a přísady do krmiva;
 5. Najímání pracovníků a mzdy. Vlastní údržba farmy s více než 15 dojnicemi je fyzicky nemožná. Proto je nutné najmout zaměstnance na úklid prostor, péči o zvířata a sběr produktů. Odhad by měl zahrnovat i náklady na veterinární péči.

Více o stravě dojnic čtěte zde.

Náklady na organizaci podnikání do značné míry závisí na lokalitě. V jižních a východních oblastech je chov krav levnější, ale je důležité pochopit, že v těchto oblastech je na trhu větší konkurence.

Ziskovost

Chov skotu je výnosný byznys, ale tato podmínka platí pouze pro velké farmy se zavedenými distribučními kanály. V počátečních fázích bude nutné investovat nejméně 1 milion rublů na uspořádání prostor, nákup zvířat a potravin. V průměru se návratnost farmy nedostaví dříve než za 1,5–2 roky, s výhradou neustálého prodeje masa, mléka a získávání nových zvířat. Ziskovost do značné míry závisí na produktivitě a zdraví hospodářských zvířat. Pokud vytvoříte vhodné podmínky, můžete později získat stabilní příjem z prodeje náhradních mladých zvířat, zejména při pěstování užitkových plemen skotu.

READ
Výsadba a péče o zlato ze západní Evropy

Přečtěte si o chovu krávy v osobní domácnosti na odkazu.

Video o tom, jak postavit správnou budovu

V tomto videu je prezentace chléva pro velká hospodářská zvířata.

Prostorný a pohodlný domov je při chovu dobytka neméně důležitý než krmení nebo venčení zvířat. Dobré podmínky pro jejich chov ve stáji zvyšují dojivost a růst masa. Minifarmy obvykle využívají standardní budovy pro 100 nebo 200 krav. Stavební projekt by měl vzít v úvahu řadu nuancí a funkcí.

Vlastnosti středně velkých projektů

Kravín není jen chlév se stáními pro zvířata. Jeho stavba vyžaduje zodpovědnost, promyšlený a rozvážný přístup. Je vhodné používat profesionální vybavení. Před zahájením prací na uspořádání prostor pro 100 a 200 hlav je vhodné zvážit a připravit projektovou dokumentaci.

Společné rysy projektů stodol pro minifarmy:

zemědělství

 1. Nejčastěji používaným typem skotu je uvázaný: každá kráva je v osobním stání. Model je zobrazen na fotografii.
 2. Podlaha v každém stání by měla být správně vyspádována ve sklonu 2-3 cm, což je nezbytné pro samovolné čištění odpadních látek. Nemůžete udělat větší úhel sklonu – muskuloskeletální systém krav bude trpět.
 3. Úplné ruční čištění místnosti nebude fungovat. Majitelé chlévů používají k odklízení hnoje automatizované zařízení se shrnovacími dopravníky.
 4. Pomocí speciálního zařízení se automaticky krmí seno a dojí mléko.
 5. Projekt kravína počítá s technickými prostory: topeniště, vycházkový dvůr, hospodářský dům atd.

Pozornost! Hygienické normy pro stavbu takové stodoly zahrnují přítomnost žumpy. Jeho rozměry jsou dány velikostí stáda.

Základní půdorys pro 100 krav

V typickém provedení stáje pro stovky zvířat jsou:

 • krytá budova s ​​hlubokou podestýlkou, stání a jesle pro telata;
 • vycházkový dvůr, rozdělený na několik částí;
 • průchod krmiva mezi nimi;
 • napáječky a krmítka;
 • zpracovatelský prostor pro nový skot;
 • přechod mezi ním a hlavním územím.

Stodola pro 100 hlav je již dostatečně velká, takže nebude možné dát zvířatům mnoho prostoru. Pro malá stáda můžete nechat 10 metrů čtverečních. m na jednotlivce. V tomto projektu stodoly bude optimální hodnota 6-8 metrů čtverečních. m

celkový plán stodoly

Na sto krav je potřeba 800 metrů čtverečních. m. Patří sem prostornější stáje pro telení krav, odchovna pro odrostlá mláďata. Spolu s podestýlkou ​​jsou kotce navíc vybaveny speciální podložkou pro krávy. Podložka je dobrá pro zdraví zvířat.

READ
Stavba skleníku - jak jej postavit sami? Video

Tradiční tvar stodoly je čtverec nebo obdélník. To je výhodné při řadovém uspořádání stánků. Nastavte výšku budovy v rozmezí 2,2-2,5 m. Parametr se nemění bez ohledu na to, zda je v místnosti podkroví.

Zařízení v hangáru by mělo být pohodlné jak pro krávy, tak pro lidi. Pro napáječku volte nádobu hlubokou až 80 cm a autonomní systém zásobování vodou. Například dlouhé koryto. Délku krmítka a napáječky proveďte rychlostí 10 jedinců na 1 m.

Pozornost! Dospělá kráva potřebuje k produkci 4 litru mléka 5-1 litrů vody denně.

Stavební rysy kreslení pro 200 krav

Doporučené rozměry stáje pro 200 kusů dobytka jsou 1200 metrů čtverečních. m. Jeho technické vlastnosti:

 • pomocná zařízení se přesouvají mimo budovu;
 • stáje jsou umístěny v 6-8 paralelních řadách;
 • u vjezdu do stodoly je velká vrata: 2,8 m široká a 3 m vysoká (vhodná pro nerušený průchod obslužného zařízení);
 • sekce s napáječkami a podavači jsou umístěny podél dlouhých protilehlých stěn;
 • průchod mezi řadami je 2,5 m (pro pohodlí krmení);
 • na konci místnosti je namontována plošina s dojicím zařízením.

Rada. Stodolu lze vybavit druhou menší bránou. Usnadní přístup do místnosti a zlepší cirkulaci vzduchu.

Pro takový komplex je nutné provést kvalitní tepelnou izolaci stěn a stropů. Plocha pro procházky by měla být úměrná počtu hospodářských zvířat. Součástí území může být i běžná louka, kde budou krávy dostávat pastvu. Vyrobte si další v podobě krytého letního hřiště s umělým trávníkem.

kresba stodoly

Základy technologie pozemních staveb

Stavba stodoly pro minifarmu se provádí podle následujícího plánu:

 • kopání jámy pro pásový základ;
 • nalévání základny (vyžadováno – s výztužnou sítí);
 • zdění;
 • instalace podlahových nosníků;
 • montáž střechy;
 • montáž oken a dveří;
 • spojení komunikací.

Stodola může být masivní nebo rámová. Pro základ se používá beton na pískovém polštáři. Okamžitě zvažte úhel podlahy.

péče o krávy

Jako podlahovou krytinu použijte kov nebo beton, na stěny cihly, pěnobeton nebo dřevěné trámy o rozměrech 10×15 cm Rámovou budovu lze opláštit sendvičovými panely (zejména v chladných oblastech). Střecha je přednostně sedlová – sníh a voda z ní snadněji odcházejí. Střešní materiály – střešní krytina, břidlice, vlnitá lepenka.

Rada. Podkroví místnost zateplí. Podlahu na ní tvoří desky, které jsou pokryty vrstvou písku.

Materiály pro stodolu musí být odolné a šetrné k životnímu prostředí. Vytvoříte tak dobré mikroklima uvnitř místnosti. A to je zase důležité pro efektivní chov dobytka.

Stavba stodoly: video

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: